1. Ceny pravidelných členských příspěvků ČRS

                            Kategorie Dospělí Mládež od 16 do 18 let Děti do 15 let
           Cena 400 200 100

2. Ceny celosvazových a celorepublikových povolenek

  Druh Roční dospělí Roční mládež, ZTP Roční děti
Celosvazová povolenka MP 2100 1400 700
P 2150 1450 750
Celorepubliková povolenka (revíry ČRS + MRS) MP 3150 - -
P 3250 - -

Celorepublikové a celosvazové pstruhové povolenky neplatí na pstruhových rybářských revírech Jihočeského územního svazu.

 

  ceny povolenek pro rok 2017  
    1 denní 7 denní 14 denní měsíční roční
MP Dospělí 250 450 600 850 1200
  Mládež - - - - 850
  Děti - - - - 400
P Dospělí - 450 600 850 1200
  Mládež - - - - 850
  Děti - - - - 400

 

 

Ceny rybářských lístků        
           
Správní poplatky za rybářské lístky      
           
Od 17. 1. 2005 je v platnosti nový zákon o správních poplatcích (zák. č. 634/2004 Sb.), která mimo jiné upravuje také poplatek za vydání nebo prodloužení rybářského lístku (položka 14). Ceny jsou následující:
           
1 rok * 50 *      
3 roky 200        
3 roky * 100 *      
10 let 500        
10 let * 250 *      
           
* Cena pro žáky základních škol, studenty českých odborných škol ve studijních oborech, případně učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž.