přihlášení na brigádu

!!!!!!!!!BRIGÁDY probíhají v měsících květen, červen, září a říjen!!!!!!!!!

  Částka za neodpracované brigády na rok 2016 činí 600,- Kč, (navýšení o 100,-Kč, viz zápis z výroční schůze ze dne 12.3. 2016).

Současně se posunul věk pro osvobození od poplatku za neodpracované brigády z 62 roků na 65 roků

(viz zápis z výroční schůze ze dne 12.3.2016)

Květen:

7.5. - úklid venkvních prostor po zimě(dolní a horní sádky)

14.5. - úprava přítoku horního náhonu

21.5. - úklid posekaných travin

28.5. - úklid areálu

Červen:

včas informace doplníme