NĚKOLIK RAD JAK SE STÁT RYBÁŘEM

Zájemce o členství v ČRS a o lov musí:

  1. Navštívit místní organizaci ČRS
  2. Podat u příslušné MO vyplněnou přihlášku
  3. Absolvovat test-přezkoušení uchazečů pro získáníkvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS(test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb) www.rybsvaz.cz/

Na základě úspěšně absolovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

             Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem(v jehož obvodu má žadatel o vydání

             prvníhorybářského lístku trvalý pobyt) vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku,rybářský lístek.

        2. Členskou legitimaci, při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

 

DĚTI DO 15-TI LET PŘEDKLÁDAJÍ SPOLU SE VŠEMI ŽÁDOSTMI I SOUHLAS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE. ŠKOLENÍ DĚTÍ PROBÍHÁ FORMOU KROUŽKŮ PŘI MÍSTNÍ ORGANIZACI ČRS, KDE SE JIM VĚNUJÍ PROŠKOLENÍ VEDOUCÍ.

PO SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK SI MŮŽE ŽADATEL U SVÉ MO ČRS KOUPIT POVOLENKU K LOVU RYB