POVINNOSTI RYBÁŘE V MO:

  1. ČLENSTVÍ (zaplatit známku) do 30.dubna
  2. PO SKONČENÍ PLATNOSTI POVOLENKY, DO 15-TI DNŮ (tedy do 15.ledna) VRÁTIT POVOLENKU S VYPLNĚNÝM SUMÁŘEM !!!!!!!

PŘI NESPLNĚNÍ TĚCHTO POVINOSTÍ, NENÍ POVINOSTI ČRS MO PŘÍBRAM VYDAT POVOLENKU K LOVU RYB