Usnesení
z výroční čtenské schůze MO ČRS Příbram konané dne 12.3.2016

Členská schůze :
l.Schvaluje:
- zprávu o činnosti výboru od poslední ČS přednesenou předsedou MO
- zprávu o hospodaření organizace (rybochov) přednesenou hospodářem MO
- zprávu o finančním hospodaření v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
přednesenou ekonomkou MO
- zprávu o činnosti mládeže, LRU, činnosti RS a činnosti dozorčí komise
- od roku 2016 cenu za neodpracovanou brigádu 600,- Kč ( hodina 60,-Kč)
- posunutí hranice bez brigády členové starší 65 let
- schvaluje delegáty na uzemní konferenci - předseda J.Hadrava, hospodář T.Jarolímek
2.Ukládá výboru:
- důsledně se věnovat činnosti rybářské stráže a vyvozovat patřičná kárná
opatření proti přestupkům dle ,,Rybářského řádu"
- projednat případné připomínky z diskuse
3.Oznamuje:
- uspořádání rybářských závodů,,o pohár předsedy ČRS MO Příbram" na
Pecováku dne 30.4.2016
- uspořádání dětskych rybářských závodů pro děti do 15 let ,,o pohár předsedy SUS" na Pecováku dne 21.5.2016
4.Informuje:
- konání brigád v roce 2016: květen a červen, září a říjen -vždy v sobotu
a v neděli na Sádkách od 7.00 do 12.00 hodin - NUTNO DOPŘEDU
NAHLÁSIT (viz sekce brigády na těchto stránkách)