Zpráva o činnosti mládeŽe za rok 2015
Ve školním roce 2015 navštěvovalo rybářské krouŽky mládeže celkem 26 dětí.
Celkem se pořádaly schůzky ve třech kroužcích.

Tradičně na 1. ZŠ a Domě Dětí a mládeže v Příbrami. Třetí kroužek v Obecnici. Od 1. února je otevřen kroužek v areálu MO.

Účastnili jsmese soutěže v RT v Sedlčanech.Výsledková listina je na nástěnce MO.
V roce 2015 jsme se účastnily akce Korzo obora, kde v květnu bylo možno děti seznámit
s lovem ryb na plavanou na rybníku Horní obora a zajištěno vození dětí a rodičů na pramici
MO ČRS Příbram. Akce měla velmi kladný ohlas.
Začátkem roku jsme obdrželi dotaci od Města Příbram na projekt vybavení rybářských
kroužků v Příbrami ve výši 26.000,-Kč
Z dotace jsme pořídili podium na disciplíny:hody muškou skish a muška dálka.Dále vybavení
na Zlatou udici, konkrétně vezírky, podběráky, vidličky, síto na LRU plavaná. Děkujeme městu
Příbram za přidělenou dotaci. Poděkování je i na nástěnce ČRS MO umístněné na sídlišti.
V Květnu 2015 jsme se zúčastnili krajského kola ZU v Mladé Boleslavi. V družstvech jsme
obsadili 4.místo. V jednotlivcích nechyběli první místa např.ve znalostech ryb,rostlin a
živočichů. Dětem se 3 denní pobyt v Mladé Boleslavi líbil a odvezli si hodnotné ceny ze soutěží.
            V roce 2015 proběhl rybářský tábor. Celkem se účastnilo 46 děti. Tábor byl na Loužku UN Orlík.

Několik slov o táboře na Loužku. V roce 2015, který organizovala naše organizace.
Přljezd dětí vozidly rodičů v sobotu 1.8.2015 kolem 11.00 hod do areálu rekreačního zařizeni Loužek.
Během 2 hodin byli děti ubytovány ve stanech s podsadou po dvou. Po obědě byli účastníci
rozděleni do 3 oddílů.

Po oddílech 1. místo Sumčí smečka 2.721 cm, 2.místo Hermoušci 2.120 cm a 3.místo Okouni 1.117 cm.

ByIy podány pokyny k celotáborové soutěži v lovu ryb udicí.

Někteří zájemci o rybolov neměli povolenku a rybářský lístek. Tudíž
nesměli sami bez dozoru oprávněných osob lovit ryby.l s tímto problémem bylo počítáno. Lov
byl umožněn za přítomnosti instruktora nebo vedoucího na povolenku, kterou měl u sebe.
Loveny byly:cejn, kapr a plotice, candát, štika, okoun, bolen.
Stravování bylo na vysoké úrovni dle jídelních lístků. Snídaně, oběd, svačina a večeře
včetně pitného režimu, celý den je k dispozici točená limonáda, čaj v nerezové várnici.
Také nás navštivili pracovníci hygieny z důvodu dodržování předpisú.
Neshledali žádné závady.

Poslední kontrola profesionální rybářské stráže také bez závad.

Za výbor MO ČRS Příbram nás navštívit ved.ryb.stráže p.Fišer a p. Jurdák.
Z oblíbených činností nechyběl ani bobřík odvahy, hledání pokladu, hry, soutěže a táboráky.
Proběhly dvě diskotéky s velkou návštěvností.U táboráku nechyběl ani Karel Čihák, člen
skupiny Dynamic. Nejlepším vysvěděením při loučení byla nechut'opustit tábor.
Zároveň nás navštívili pracovníciz MŠMT Praha ohledně kontroly průběhu tábora,
čerpali jsme dotaci od MŠMT Praha a rodiče platili za 2 týdenní pobyt dítěte jen 2.500,-Kč
Proto je zájem o tábor vysoký i z ekonomického hlediska.
Odjezd byl ve 12:00 hod v sobotu 15.8.2015 auty rodičů z Loužku .
Na podzim se děti zůčastnili soutěže v RT v Zaječově, kde vyhráli mnoho pohárů.
V prosinci jsme se účastnily akce Vánoce v Divadle, která byla organizovaná pro děti.
Prodávali jsme pstruhy a návštěvnost u naší kádě s rybami byla vysoká.
S pozdravem Petrův Zdar
Doležal Petr ved.mládeŽe MO ČRS Příbram

V Příbrami 12.3.2016