Vážené rybářky a rybáři
Ve své zprávě Vás seznámím s výsledkem hospodaření na úseku chovu ryb v roce 2015.
Loňský rok nás negativně poznamenal havárií kanalizace na Sázkách, kdy došlo k úniku splaškové vody
na sádky a následně toho i do Kaňky a Horní obory. Na sádkách jsme měli úhyn ryb cca 200kg kapra a bílé ryby.

Tato havárie zřejmě nemalým dílem přispěla k oslabení imunity ryb na Horní Oboře a násladně došlo k onemocnění kapra bakteriální infekcí žaber.

Postupně jsme během jara a léta zaznamenali úhyn kapra cca 1200ks v celkové hodnotě cca 100.000Kč. Onemocnění se podařilo
zastavit až aplikací chlorového vápna na doporučení VÚRH Vodňany.
Jako kompenzaci za havárii,nám firma Veolia vybagrovala horní a spodní náhon + rybník,,planktoňák".
Rybníky byly vybagrovány kvalitně, nicméně terén v areálu sádek značně utrpěl. Toto jsme museli
vlastními silami uvést dopořádku. Terénní úpravy stály značné úsilí a za toto patří poděkování hlavně panu Valovi a Jurdákovi.
A nyní k samotnému hospodaření:
21.3.jsme lovili rybník Kaňka - slovilo se 273ks K3 - vysazeno do náhonu,

14ks Amurů o hmotnosti 14kg, 45ks lína - 9kg a 3ks Can - vše vysazeno do Nováku  1015ks K1 - 31kg - vysazeno do Horní Obory
6.4. jsme na rybník v Jeruzalémě vysadili 2 000ks K1 o hmotnosti 122kg
9.4.  bylo na náš jediný sportovní pstruhový revír - Líšnický potok Vysazeno 30kg Pd. Zde bych rád
apeloval na naše pstruhaře,aby tuto lokalitu navštěvovali a pomohli tím zvýšit výtěžnost na tomto
revíru,která je doslova žalostná. Roční úlovky z Líšnického potoka činí cca 5kg pstruhů a to je málo.
14.4. jsme koupili a následně vysadili 2000ks PdO {0,2kg) do rybníku v Jamkách a 5000ks Po 0 (05ks) - vysazeno do horní Litavky
21.4. byta dosazena nakoupená Šo - 2.000ks na rybník Chobotský v Jablonné
20.5. nám byl dovezen odkrmený úhoř o délce cca 15cm (8-12ks/kg) asi 200ks. Úhoře jsme vysadili rovným dílem na Pecovák a Drásov.
26.6. dosazeno 10000ks Can do rybníku Nový
V měsícu červnu jsme ještě provedli hypofizacikaprů z horního náhonu na sádkách a kapry následně
vysadili do rybníku Kaňka k výtěru.
Podzimnívýlovy jsme zahájílí 3.10. vJablonné a sloveno bylo: Lg 12ks o hmotnosti {3kg)
Šr - 551ks (55kg)
L2 - 147ks (30ke)
Br - 1000ks (100kg)
Šg - 46ks (78ks)
Rybník nebyl doloven
Štiky a líni byly vysazeni do našich revírů Litavka č.4, bílá ryba byla zakomorována na sádkách
6.10. jsme do rybníku vJablonné dosadili L9ks lína o hm.6kg
10.L0. byla lovena Dolní Obora s tímto výsledkem: KZ 2514ks o hm. 1634kg
Šs 35ks (35ks)
Ca3 12ks (12kg)
L3 10ks (3kg)
Am3 aks(akg)
Ryby byli vysazeny do našich revírů

17 .10.jsme slovili rybník Jerusalém a výlovek nebyl bohužel slavný :

K3 382ks o váze 801kg
K2 262ks (157kg)
Lz 20ks (2ke)
Am3 3ks (3ks)
Br + oř 300ks (30kg)
o to lepší výsledek byl na rybníku Nový,kde jsme 24.10. slovili 4000ks Ca1 o celkové hmotnosti
40kg a rybník jsme z větší části nedolovili, proto doufáme v dobrý hospodářský výsledek v letošním roce na podzim.
Ca1 byli vysazeni do obou Obor a do Jamek
24.10. bylo dokoupeno a následně vysazeno do revírů Litavka 4 - 1800kg kapra,které nám chybělo vysadit do splnění zarybňovacího plánu

Děkuji za pozornost a přeji Vám všem pevné zdraví a Petrův ZDAR ! !