Vážení rybáři,
v roce 2015 jsme hospodařili s účetním ziskem 11.418,- Kč. Náklady činily 1.206.697,- Kč: a výnosy 1.218.115,- Kč.
Náklady členěné dle středisek:
                                          rybochov náklady 399.715,- Kč,

                                          příspěvek nájmu - 64.000,-Kč,

                                          Avie - 45 227,- Kč,

                                          sádky - 166.783,- Kč,

                                          příspěvek na bydlení - 34.639,-Kč,

                                          rybářská stráž - 29.508,- Kč,
                                          mládež - 46.688,-Kč,

                                          příspěvek od města - 26.000,-Kč,

                                          LRU - 36.593,-Kč

                                          příspěvek od SÚS - 9.309,-Kč
                                          kancelář - 264.475,-Kč

                                          rybářský ples - 74.259,-Kč,  výnosy - 84.260,-Kč, zisk - 10.001,-Kč
Výnosy:
           členské známky + brigády - 482.960,- Kč
           úroky 1.314,-Kč
           rybářský  ples - 84.260,- Kč
           ostatni příspěvky - 335.221,-Kč
           ryby dle dekretu od SUS - 299.947,- Kč
           dotace mladež  24.414,-Kč

Stav majetku k 31.12.2015
                                      Hmotný inv.majetek - 958.432,- Kč odepsaný v částce 813 232,00 Kč
                                      Drobný majetek - 73.387,- Kč
                                     Pozemky 164.601,- Kč
                                     Ryby na komoře - 255.545,- Kč
                                     Stav pokladny - 7.291,- Kč
                                     Stav učtu 1.641.267,74Kč
Rozpočet na rok 2016 je vyrovnaný v hodnotě 950.000,-Kč

 

Dne 10.3.2016                                                                                            Zpracoval M.Ruzhová