Program schůze výboru čRS"z.s."MO Příbram -Sádky 3.5.2016
1.Zahájení
2.Kontrola úkolů zminulé schůze:

nájemní smlouva na Drásov
 P.Knížek - vrácení věcí do konce března- nesplněno
- poslat objednávku na EMPORU - oprava rozvaděče - splněno - zatím se ale neozvali
3.Příspěvky j ednotlivych členů výboru
4.Různé:
_nutno najít nové místo pro vývěsku
_ nutno dodatečně schválit zvýšeni stravného při výlovech na 70,- Kč
- závody o pohár předsedy Mo - 70 účastníků - 61 dosp.+9 dětí
- výdaje:
10 000,-Kč ceny pro vítěze,
1 000,- poháry pro vítěze
570,- občerstvení rozhodčím

- celkem výdaje : l l 570,-Kč,

příjem ze startovného : 9 600,-

Ztráta 1970,-
5.Příprava závodu O pohár předsedy SÚS:
MO zajistí:

propagace -
označení rybníka -
prezentace závodníků -
startovní prtlkazy -
rozhodčí -
ceny pro vítěze -
6.Závěr
Příští schůze výboru:7.6.2016