MAJDALENA 2020

 

 Tým jsou 2 až 3 rybáři, kteří se po registraci již nemění.

Tým loví nonstop na čtyři pruty na položenou s jedním návazcem a únikovou montáží!!!

V lovném sektoru každého týmu musí zůstat min. dva závodníci, pokud zůstane na stanovišti pouze jeden ze závodníků, je možné lovit pouze na 2 pruty. Nevztahuje se na dobu při zavážení.

 Nesmí se používat drátěná, feederová ani jiná krmítka.
Během soutěže smí do sektoru týmu vstoupit pouze rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole.

Vnadit se smí – method mix, partikl, pelety a boilie,                

Pod háček můžete pověsit – boilie, pelety, plovoucí boilie,  kukuřici a jejich umělé napodobeniny(dipy, obalovací těsta)

Nesmí se chytat ani krmit na housku, foukané a extrudované kukuřice (pufy) a jiné extrudy a chleba, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy                            

NESMÍ SE POUŽÍVAT LUŠTĚNINY A  NEVAŘENÁ KUKUŘICE          

 Každý tým bude mít vaničkovou podložku na ryby, 4x eko vak,či eko vezírek, desinfekci pro případ poranění ryby a podběrák s rameny min 80cm

Bodovanou rybou je kapr,  amur  od 4 kg včetně váží se jedním typem saku a vah, váha 4 ks ryb se sčítá, při následném ulovení těžší ryby se předchozí úlovek škrtá, při rovnosti dvou týmů vyhrává nejtěžší ryba týmu.

V závodě je povoleno používat loď pouze s elektrickým motorem, tým nesmí s lodí opustit svůj sektor (platí pro zakrmování a zdolávání ryby), každý sektor bude viditelně vyznačen na obou březích, délka zavážení není omezena. Tým svým chováním na břehu i na vodě nesmí omezovat ostatní týmy, ani lodní dopravu.

 

VŠE CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO

Přihlášením a zaplacením startovného do závodu tým souhlasí:

- s rybářským řádem ČRS, pravidly soutěže a bere na zřetel, že se účastní těchto závodů na svoje nebezpečí,

- své lovné místo opustí uklízené a neznečištěné exkrementy,

- fotografie a dokumenty se jménem týmu může pořadatel zveřejnit při on-line přenosu, tak na svých webových stránkách a při propagaci rybářského sportu.

 

 

 Při hrubém porušení pravidel uvedených v propozicích, hrubém a nevhodném zacházením s ulovenou rybou, či provinění proti RŘ a BP RŘ bude team diskvalifikován! Bez nároku vrácení startovného

 Protest může podat kterýkoliv člen závodního týmu řediteli závodu nebo hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně. Pokud team podává protest, musí složit k rukám ředitele závodu kauci ve výši 2.000,- Kč, oprávněnost protestu bude posuzovat komise ve složení ředitel závodu, hlavní rozhodčí, dva předem vylosovaní kapitáni, kapitán týmu, kterého se protest týká a přizván bude i kapitán, který protest podal, ten ovšem nemá rozhodovací právo. Při neoprávněnosti protestu propadá kauce ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po vyhlášení závodu nebude brán zřetel.