formulář pro příhlášení do závodu 2019

informace jak postupovat po přihlášení do závodu

Přihlášení:

zasláním přihlášky se zaregistrujete, přihláška je platná po zaplacení zálohy 6.000Kč do 10-ti dnů od podání přihlášky

 na účet

 115-1985300247/0100

UZÁVĚRKA po naplnění start. listiny

do zprávy pro příjemce uveďte název týmu.

 Po tomto datu budou osloveni náhradníci.

Doplatek bude hrazen při registraci týmu před závody.

Po uzávěrce závodu se startovné nevrací, tým může nahlásit náhradní tým.