PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU

VLKOVSKÁ 100


ZASLÁNÍM PŘIHLÁŠKY JSTE ZAPSÁN DO STARTOVNÍ LISTINY, PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY 5.000,-Kč DO 7 dnů

NA ÚČET 51-1809280267/0100

BUDE VÁŠ TÝM ZAREGISTROVÁN DO ZÁVODU

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE TEL.ČÍSLO Z PŘIHLÁŠKY, NA UVEDENÉ TEL. ČÍSLO VÁM BUDE ODESLÁNA SMS O PŘIJETÍ ZÁLOHY

DOPLATEK BUDE HRAZEN PŘI REGISTRACI DO ZÁVODU

UZÁVĚRKA PO NAPLNĚNÍ STARTOVNÍ LISTINY!