PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU

formou SMS bude obsahovat název jméno učastníka, mail a telefoní číslo,

ZASLÁNÍM PŘIHLÁŠKY JSTE ZAPSÁN DO STARTOVNÍ LISTINY, PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY 3.000,-Kč DO 10-ti dnů

NA ÚČET 115-1985300247/0100

BUDE VÁŠ TÝM ZAREGISTROVÁN DO ZÁVODU

JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE TEL.ČÍSLO Z PŘIHLÁŠKY, NA UVEDENÉ TEL. ČÍSLO VÁM BUDE ODESLÁNA SMS O PŘIJETÍ ZÁLOHY

DOPLATEK BUDE HRAZEN PŘI REGISTRACI DO ZÁVODU

UZÁVĚRKA PO NAPLNĚNÍ STARTOVNÍ LISTINY!

 

6. CS CUP 2019 jaro